Lai palīdzētu apkalpot klientus, ļaujiet mobilā interneta lietotājiem pārliecinoši iegūt informāciju par mūsu uzņēmumu, FK tagad izveido oficiālu wechat kontu.  FK oficiālajā kontā ir iekļauta informācija par uzņēmuma ieviešanu, produktu izstādi, tehnisko apkalpošanu utt. Mēs arī atjaunināsim savu ziņojumu.
Laipni lūdzam sekot FK oficiālajam kontam, metode, kā mums sekot:  
1. Piesakieties wechat, atrodiet draugu, meklējiet fk-bearing
vai
2. Skenējiet pēc mūsu QR koda.
FK Izveidot Wechat oficiālo kontu