Gultņu smērvielu materiāla kontrole
Gultņu eksperimentālais aprīkojums
Gultņu tērauda materiālu kontrole
Gultņu tērauda lodīšu vadība
Plummer bloku materiālu kontrole